Zahájení jarní sezóny

Váženíátelé !

Od 22.3.2019 zahajujeme letošn
í jarní sezónu.

Otev
írací doba :  Pátek - Sobota - Neděle

Kuchyně v provozu.


                                                                 Těš
íme se na Vás.